Posted by on Apr 29, 2019 in LEGAL UPDATES

Share this article:

ZAKUP I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI WE WŁOSZECH

Nasza firma zapewnia niezależną pomoc prawną kupującym i sprzedającym nieruchomości mieszkalne i komercyjne we Włoszech.

Mamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze nieruchomości na terenie całych Włoch, w szczególności w centralnych regionach Toskanii, Umbrii, Marche, Abruzji i Lacjum. Zajmujemy się szeroką gamą rodzajów nieruchomości na całym rynku, począwszy od nowych konstrukcji po zrujnowane klasztory, historyczne zamki i okazałe domy.

Zakup lub sprzedaż nieruchomości lub gruntu we Włoszech jest sformalizowany poprzez podpisanie przez obie strony publicznego aktu sprzedaży przed notariuszem. Notariusz jest bezstronnym funkcjonariuszem publicznym, który ma obowiązek wobec obu stron i jest odpowiedzialny za zapewnienie, że transakcja jest zgodna z prawem i że kupujący pokrywa prawidłowe podatki rejestracyjne.

Nie ma obowiązku, aby strony były reprezentowane przez własnego prawnika we Włoszech, tak więc wielu nabywców decyduje się nie mianować jednego. Wielu kupujących po raz pierwszy zakłada, że ​​obecność notariusza zagwarantuje przestrzeganie prawidłowej procedury prawnej, ale w rzeczywistości, chociaż wielu notariuszy przeprowadza dokładne kontrole nieruchomości, w tym istnienie hipotek lub długów zarejestrowanych na nieruchomości, istnieją inne kwestie prawne, które nie mogą być rozwiązane, co leży w interesie jednej strony, a nie drugiej strony, co może wymagać negocjacji i pomocy przy sporządzaniu umowy wstępnej lub aktu końcowego.

Międzynarodowi nabywcy mają oczywiście zwyczaj zatrudniania niezależnego prawnika, aby dbał o ich interesy, a wielu wyiera usługi naszej firmy jako dodatkowego zabezpieczenia przed ryzykiem zakupu w nieznanym systemie prawnym w nieznanym języku. Nasza usługa obejmuje pełną procedurę należytej staranności we wszystkich prawnych aspektach tytułu i zgodności z przepisami dotyczącymi nieruchomości, od momentu uzgodnienia ceny i może obejmować również wizję lokalną nieruchomości, na przykład w celu rozważenia kwestii związanych z historycznymi prawami dróg, lokalnym prawem pierwokupu rolników lub układu nieruchomości. Możemy pomóc kupującemu wskazując renomowanego architekta lub geodetę, a także uzgodnić warunki biznesowe i przygotować umowy na prace remontowe lub budowlane. Będziemy gotowi sporządzić lub zweryfikować pisemną ofertę, umowę przedwstępną, umowę wstępną lub ostateczny akt sprzedaży, aby upewnić się, że nabywca jest w pełni chroniony.

Właściciel i najemca:

Możemy doradzać w zakresie praw zarówno wynajmującego, jak i najemców oraz projektów umów najmu na wynajem krótkoterminowy lub standardowych umów na czas określony.

Aleksandra Anna Broom – Adwocat

Email: a.broom@oliverpartners.it

Share this article: